Thăng Long Security  có đủ điều kiện về nhân lực, công cụ hổ trợ và kinh nghiệm để triển khai các gói bảo vệ sự kiện, triển lãm, các show và lệ hội ngoài trời,..